De fleste af os har vel en mening om, hvem der skal arve os og regner med, at det kan man tids nok tage stilling til eller, at det nok bare sker af sig selv.
Under alle omstændigheder kan det være godt at vide lidt om, hvad der gælder, hvis vi ikke selv gør noget aktivt – altså laver testamente.
Arvelovgivningen blev ændret i 2007 og det kan vel ikke udelukkes, at der hos nogle stadig hænger myter om, hvordan reglerne er.
Jeg vil derfor her komme med nogle helt grundlæggende facts, som kan give et overblik over regler og muligheder. 

Der er 2 typer arvinger, nemlig:

1. Familien (efter Arveloven kaldet de legale arvinger)

A.  Slægten Inddeles i klasse 1, 2 og 3. 
1. Klasse er livsarvinger, nemlig børn og disses børn. Hvis et af børnene er døde, arver dennes børn, dennes del. 
2. Klasse er forældre. Hvis der hverken er livsarvinger eller ægtefælle, så arver forældre. 
3. Klasse er bedsteforældre og disses børn(onkler og tanter). Så hvis der ikke er nogen i 1. Eller anden klasse, så er det altså disse i 3. Arveklasse, der arver. Man går ikke videre til fætre og kusiner.

B. Ægtefællen 
Arver halvdelen, når der også er livsarvinger.  
(Ægtefællen og livsarvingerne arver altså på lige fod) 
Er der ingen livsarvinger, arver ægtefællen det hele. 
Hvis der er fælles livsarvinger, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo. Dvs. man venter med at skifte med de andre arvinger. Hvis der er særbørn kræver denne mulighed et samtykke fra disse. 

2. Testamentsarvinger

A. Tvangsarv – 25% af ens formue er tvangsarv, der tilfalder livsarvinger – tvangsarven kan for hvert barn reduceres til 1.260.000 kr. (i 2018 – beløbet indeksreguleres) 
Tvangsarven kan man i øvrigt ikke disponere over ved oprettelse af testamente.

B. Hvis man har livsarvinger (altså børn/børnebørn), kan man således oprette testamente for de sidste 75% (eller det beløb, der ikke er begrænset efter ovennævnte reduceringsregel) 

Boafgift 

Det er ikke kun de kære efterkommere, der får glæde af det vi har sparet op igennem livet.
Staten skal også have sin del.
Før arven skal fordeles, skal der ses på, hvor meget der skal betales i afgifter.
Ægtefællen betaler imidlertid ikke afgift.
ALLE andre betaler 15 % i boafgift af den arv, der ligger ud over et bundfradrag, der i 2018 udgør 289.000 kr.
Det er primært børn, adoptivbørn, stedbørn, plejebørn, forældre, svigerbørn, der er indsat i testamente, fraskilt ægtefælle der er indsat i testamente, samlevende i de sidste 2 år.
ANDRE betaler ud over de 15%, 25% i tillægsafgift af de resterende 85%. 

Samlevertestamente 

Et af de tilfælde, hvor mange får sig en grim overraskelse er, når man har levet ”papirløst” sammen – fordi man ikke har tænkt over hvad der skal ske, når den ene dør eller fordi man måske fejlagtigt tror, at man arver hinanden, når man har boet sammen i en årrække.
Hvis der ikke oprettes testamente – arver man ikke hinanden som ugifte samlevende!
Der er her 2 muligheder for at sikre hinanden: 

Ved et udvidet samlevertestamente tilgodeser man sin samlever så meget som overhovedet muligt – det forudsætter at

  • man har boet sammen i mindst 2 år 
  • man har fælles børn sammen 
  • man vil kunne indgå ægteskab med hinanden 
  • testamentet er gensidigt 

Ved et gensidigt testamente opnår man ikke helt den samme begunstigelse af samleveren, men det kan oprettes uden ovennævnte betingelser er opfyldt.