Børn og unge

afdelinger

(Fagfolk)

 

Workshop for Børn- og Ungeafdelinger  

Jeg tilbyder at tilrettelægge en workshop for din kommunes afdeling for børn og unge. 

Afhængigt af den tidsmæssige ramme, vil dagen kunne indeholde input fra mig om: 

  • Børns reaktioner på skilsmissen 
  • Indblik i forældres samarbejdsmønstre efter skilsmissen og hjælp til håndtering heraf 
  • Mægling mellem forældre 
  • De juridiske aspekter af skilsmissen 
  • Samspillet mellem myndighederne 

Kontakt mig og jeg kan sammensætte et program efter jeres ønsker og behov. 

Prisen for en halv dag/ en aften er 7.500 kr. + moms 

Prisen for en hel dag er 12.000 kr. + moms. 

Evalueringer fra afholdte workshops:  

”Viden blev tilføjet, viden blev uddybet og eksisterende viden bekræftet” 

”Hele vejen igennem gode, anvendelige og konkrete slides” 

”Gode dage med relevante inputs, vidensdeling og god undervisning. Tak for det” 

”Tak for super gode dage!” 

”Mit samlede udbytte af dagene har været indsigtsfulde og motiverende for at arbejde videre med de konfliktfyldte sager. Føler mig godt klædt på til at kunne være tydelig i positionen. Rigtig godt – Tak Birgitte” 

”Er blevet mere obs på, hvordan forældrene kan være forskellige steder i deres sorg over skilsmissen – hvordan den asynkrone proces gør det svært at samarbejde bagefter” 

”Tak for gode og brugbare redskaber – nogle inspirerende dage”