Børnenes åndehul

Skilsmissen trækker ringe i vandet. Det er ikke kun skilsmissens umiddelbare aktører, der bliver berørt.

Hvem hjælper børnene – gennem skilsmissen?

Skilsmissen trækker ringe i vandet. 
Det er ikke kun skilsmissens umiddelbare aktører, der bliver berørt. 
Ofte kommer bedsteforældre til at miste kontakten til børn, svigerbørn og ikke mindst børnebørn. 
Det er trist og et stort tab for alle parter! 

  • Vil DU bedre kunne forstå hvad både forældre og børn går igennem i forbindelse med skilsmissen? 
  • Vil du gøre dit til at bevare den gode kontakt med dem, du holder aller mest af, og som er fanget i sorg og krise efter en skilsmisse? 
  • Vil du gerne kunne være den støtte, der er så hårdt brug for?

    Du kan booke et foredrag om emnet.
    Læs her, hvad ældresagen i Esbjerg fik ud af foredraget:

    ”ÆldreSagen i Esbjerg har i flere år interesseret sig for vores ansvar for næste generation – herunder bedsteforældre og børnebørn. Derfor havde vi engageret Birgitte Dejgaard til at holde foredraget for os. “

Åndehul” bedsteforældre som ressource i forbindelse med skilsmisse.  
målet var at få indsigt i skilsmisse processerne og beslyse hvordan bedsteforældre kan tilbyde det åndehul, som de implicerede har brug foir.Det var en dejlig eftermiddag. 26 mennesker dukkede op – det var mennesker med forskellige interesser i forbindelse med skilsmisse. 
Birgitte holdt et informativt foredrag for os – belyst med power point. 
Birgitte øste af sin store erfaringspotentiale og på et klart og tydeligt sprog – modtog deltagerne hendes budskaber. Hvad kan man som bedsteforældre gøre for at støtte børnene? hvordan reagerer børnene, når de er ulykkelige, og de står midt i konflikter mellem mor og far. 
Hvordan kan vi sikre at kontakten mellem bedsteforældre og børnebørn bibeholdes!Der var stor spørgelyst efter foredraget. Vi vil helt sikkert inviterer Birgitte igen . for skilsmisser er jo et kæmpe problem ikke mindst for børnene. 
Vi vil gerne hermed anbefale dette foredrag. “
Hanne Meyer 
Formand for ÆldreSagen i Esbjerg !
 

Sørg for, at dit barn
har nogle at snakke med

I en børnegruppe, en klasselærer, et familiemedlem eller en anden barnet kan være tryg ved