Børn og skilsmisse 

Overblik over den nye familieretlige struktur 

1.april træder det nye familieretlige system i kraft og alle os, der arbejder indenfor området er i fuld gang med at spore os ind på, hvordan det kommer til at se ud i praksis. 

Jeg vil her give et lille overblik, så det nye system også bliver overskueligt for dig, der skal bruge systemet i forbindelse med en forestående skilsmisse. 

Statsforvaltningen nedlægges 

Hvis du skal skilles og har brug for hjælp i forhold til børnene; børnebidrag, bopæl, forældremyndighed og samvær, så skal man henvende sig i Familieretshuset. 

På baggrund af din ansøgning, sker der først en digital Screening og derefter en personel visitering. 

Dette for at få sagen sendt i den rigtige retning fra starten og herved undgå, at der spildes ressourcer på uhensigtsmæssig sagsbehandling. 

Sagerne opdeles i gule, grønne og røde sager. 

De grønne sager 

Vedrører din henvendelse sig et helt enkelt spørgsmål, hvor der som udgangspunkt ikke er uenighed mellem dig og den anden forælder, kategoriseres den som en grøn sag. 

Man er fx enige om separation/skilsmisse og skal blot have en bevilling hertil. 

Det kan også være registrering af aftaler om fælles forældemyndighed, delt bopæl, faderskab, navne eller børnebidrag. 

De gule sager 

Er de mindre enkelte sager. 

Hvis du henvender dig til Farmilieretshuset pga en uenighed, vurderes det, om der ved hjælp af rådgivning eller mægling, kan opnås enighed, kategoriseres din sag som en gul sag. Her ydes der støtte til, at forældrene selv finder løsninger.  

De såkaldt gule sager kan også være tilfælde, hvor der kræves en midlertidig afgørelse fx om samvær og forældremyndighed. 

De røde sager 

Er de komplekse, konfliktfyldte sager. 

Her vil Familieretshuset undersøge og sørge for sagens oplysning, men det er med henblik på at sagen skal sendes i Familieretten, der kommer til at træffe afgørelse i disse sager. 

Det er blevet gjort nemmere for involverede myndigheder, kommune, politi mv. at udveksle oplysninger, som derfor gør det unødvendigt at skulle starte forfra, så snart en sag skifter fra den ene instans til den anden. 

Børneenhed 

Der oprettes en særlig børneenhed. 

Her tilbydes børn fra start en kontaktperson, der kan følge dem hele vejen igennem. 

Derudover tilbydes børnene rådgivning, en telefonlinje, deltagelse i en børnegruppe, børnesamtale, støtte til samvær, børnesagkyndige undersøgelser og muligheden for at have en bisidder med i begge instanser. 

De åbne tilbud 

Der vil fortsat, helt udenfor sagssystemet, være mulighed for at få en rådgivning, en konfliktmægling eller komme på kursus i fælles forældreskab. 

Delt bopæl 

Noget af det, der har været tale om i de politiske forhandlinger er, at der skulle kunne være delt bopæl, mellem mor og far. Man håbede på, at de mange sager om, hvem af forældrene, der skal have bopælen på barnet kunne forsvinde og der med også forskellen på at være ”bopælsforælder” og ”samværsforælder”. 

Denne intention er ikke opnået, idet den delte bopæl kræver enighed og der vil stadig være registreret en egentlig bopælsforælder. 

Godt nyt for børnene 

Det bliver det spændende, hvordan det hele kommer til at fungere. 

Der vil givet blive en overgang, hvor myndighederne selv skal finde sin plads og sine nye roller. Man kan frygte, at det kommer til at gå ud over de sagsbehandlingsfrister, der i forvejen er meget vanskelige for myndighederne at overholde. 

For mig at se, er det mest glædelige ved det nye system er, at børnenes plads i sagerne i bliver opgraderet. 

I en tid, hvor man som forælder har svært ved at varetage børnenes behov, er det betryggende at vide, at familiesystemet tager godt hånd om dem. 

Derud over håber jeg, at det ikke kun er det mere indbydende navn familieretshuset, der vil gøre systemet mere tilgængeligt, men at  flere vil føle sig bedre hjulpet i den svære skilsmissetid.