AF

Børn fortjener bedre skilsmisser! Det er udgangspunktet for advokat Birgitte Dejgaard, som gennem mange år har specialiseret sig i at hjælpe familier gennem skilsmisser. Hun er netop flyttet til Brabrand med sin familie og håber at mange kan bruge hendes erfaring som familiens advokat.

Birgitte Dejgaard ved bedre end de fleste, hvor hård en skilsmisse kan være for både børn og voksne.

Gennem mere end 25 år har hun beskæftiget sig intenst med alle skilsmissens aspekter – som advokat, jurist og familieterapeut i Statsforvaltningen og som underviser og skilsmisserådgiver i Center for familieudvikling. For tre år siden valgte hun at vende tilbage til advokatjobbet, ved at starte som selvstændig advokat med fokus på især skilsmissesager.

”Hvis der ikke bliver taget godt hånd om krisen og sorgen, så bliver de juridiske aftaler ofte indgået på det forkerte grundlag og børnene kommer til at betale prisen,” forklarer hun.

De seneste år har hun drevet sit lille advokatfirma i Vejle, men er netop flyttet til Møldrupvej midt i Brabrand, hvor den smukke gamle villa både vil være rammen om familielivet og om hendes advokatvirksomhed.

Hun har netop ansat en studentermedhjælp, som en dag om ugen skal hjælpe hende med markedsføring, men ellers klarer hun alle andre opgaver selv.

Ikke nok at være jurist

Hendes store engagement og interesse for det familieretlige område blev grundlagt gennem de 17 år, hun var ansat i Statsforvaltningens familieretlige afdeling i Vejle og Åbenrå. Undervejs tog hun en uddannelse som familieterapeut og konfliktmægler.

”Jeg syntes ikke, det var nok at være jurist. Når jeg sad i de vanskelige familiesager, oplevede jeg, at jeg havde brug for mere viden om de bagvedliggende menneskelige aspekter.”

I 2013 blev hun ansat i Center for Familieudvikling, en uafhængig nonprofit organisation, finansieret blandt andet via midler fra private fonde og donationer. Her var hun blandt andet med til at udvikle et kursus-koncept rettet mod nyskilte forældre.

”Men jeg har hele tiden haft lysten til at blive selvstændig og til at kunne gøre tingene på min egen måde. Så i starten af 2017 fik jeg min advokatbestalling tilbage og startede min egen advokatvirksomhed i Vejle.”

”Skilsmissebørn har brug for et frirum”

Gennem de sidste 12 år har hun samlet skilsmissebørn i grupper, hvor de får hjælp og støtte til håndtere skilsmissens udfordringer. Ved at lytte til børnenes åbenhjertige fortællinger har hun opnået et grundigt indblik i, hvordan skilsmissen opleves fra børnehøjde.

”Skilsmissebørn har brug for et frirum, hvor de ikke er under det samme pres som i en hverdag, hvor de skal være loyale over for både far og mor. Det er virkelig vanskelige betingelser for dem – mange børn trænger bare til et sted, hvor de kan møde andre børn, som er i den samme situation.”

Hun har blandt andet samlet sine erfaringer i en bog, ”Hjælp dit barn gennem skilsmissen”. Desuden kommer hun gerne ud og holder foredrag i bl.a. kirker og skoler.


Denne villa på Møldrupvej bliver udgangspunktet for Birgitte Dejgaards advokatvirksomhed i Brabrand.

Mange svære spørgsmål

Det er en balancegang at være advokat i en skilsmissesag. På den ene side repræsenterer man den ene part og skal sikre at klienten bliver hørt. Og på den anden side er der behov for at se helheden: Hvad er i virkeligheden til det bedste for de to forældre og for børnene?

Birgitte Dejgaard oplever, at forældrene har mange spørgsmål og svære overvejelser i forhold til børnene: Hvornår skal man fortælle, at forældrene skal skilles? Hvordan støtter man sit barn?

”For et nyskilt par vil det bedste ofte være at indlede med et rådgivningsmøde, hvor jeg fortæller om, de økonomiske, juridiske forhold omkring skilsmissen og om, hvad der typisk vil være godt for børnene. På den måde kan jeg sandsynligvis hjælpe forældrene godt på vej, sådan at der ikke på noget tidspunkt opstår en egentlig konflikt.”

I visse tilfælde, når en konflikt synes uundgåelig, vil hun når begge parter er motiverede for en mindelig løsning, opfordre dem til at aftale et mæglingsmøde. Her kan hun bruge sin uddannelse som konfliktmægler, men til gengæld vil hun så efterfølgende af etiske årsager være udelukket fra som advokat at repræsentere den ene af parterne.

Får mange henvendelser

Statistikken fortæller, at skilsmissen rammer cirka hver anden danske familie, en tredjedel af danske børn er skilsmissebørn. Forholdene er ofte så komplekse og anspændte, at der er brug for hendes erfaring, med ikke bare de juridiske aspekter, men også de menneskelige.

Birgitte Dejgaard håber, at endnu flere vil få øjnene op for, at hun med sin store erfaring, kompetencer og særlige fokus på børnenes tarv vil være den rigtige til at hjælpe hele familien godt igennem den krise, som en skilsmisse ofte er.

”Jeg får rigtig mange henvendelser, så der er heldigvis mange, der kan se, at jeg er den rette person.”

Brænder for skilsmisseområdet

Birgitte Dejgaard begyndte sin advokatkarriere i et enkeltmandsfirma i Aalborg, og har derfor beskæftiget sig med de fleste områder af juraen. Men med speciale som familiens advokat er det udover skilsmissesagerne for det meste oprettelse af testamenter og ægtepagter, samt bistand ved anbringelse af børn udenfor hjemmet, der optager hendes tid.

Markedsføringen foregår i høj grad fra mund til mund, og hun har sager over det meste af Jylland og Fyn.

Familieadvokat har flyttet sin virksomhed til Brabrand