Under værgemål

Vi kender nok alle eksempler på mennesker, der pga. demens eller andet ikke længere selv kan tage beslutninger og tage vare på egne forhold. 

Måske er den tilstand kommet snigende over længere tid eller måske er den kommet pludseligt. 

Måske er der en ægtefælle, der mere og mere tager over. Måske er der børn, svigerbørn eller andre. 

For at skabe legitimation til at kunne varetage personlige og eller økonomiske forhold skal pågældende personen, der har behov for hjælpen sættes under værgemål og der beskikkes en værge gennem Statsforvaltningen. 

Værgen kan være en uvildig person, som ikke på nogen måde er involveret i den han skal være værge for og som aflønnes for sit arbejde  

Eller det kan være en nærtstående. 

Uanset om det bliver den ene eller anden person, der beskikkes som værge, så er det ikke noget personen under værgemål selv har haft nogen indflydelse på. 

Når man tænker over det, er det måske ikke ligefrem det, man drømmer om, at man bliver sat under værgemål og en person, man ikke selv har valgt, skal tage beslutninger på ens vegne. 

Fremtidsfuldmagt 

Fra 1. september 2017 blev der imidlertid vedtaget en ny lov, som gør det muligt at få registreret en fuldmagt, som træder i kraft den dag, de lægelige betingelser herfor er opfyldt. 

Der er således skabt mulighed for, at man, mens man stadig kan tage vare på sine egne anliggender, i ro og mag kan tage stilling til, hvem der skal tage beslutninger på ens vegne, når man ikke længere selv kan. 

Fuldmagten kan omhandle alle økonomiske forhold, alle personlige forhold eller specifikke forhold indenfor begge områder. 

Hvordan gør man? 

Fuldmagten oprettes digitalt i Fredtidsfuldmagtsregistret. 

Derefter skal fuldmagten vedstås for notaren(Skifteretten) – dvs. her sikres det, at indholdet er efter dit eget ønske og at du er i stand til at oprette fuldmagten.  

Derefter ligger fuldmagten ”i dvale” i Statsforvaltningen indtil det bliver relevant at tage fuldmagten i brug. 

Statsforvaltningen kontaktes til den tid og skal vurdere om de lægelige betingelserne, er til stede for at lade fuldmagten træde i kraft. 

Inden da, skal forholdet drøftes med dig og dine nærmeste pårørende skal underrettes. 

Det er først, når Statsforvaltningen sætter fuldmagtens i kraft at den bliver offentliggjort ved tinglysning i personbogen. 

Du behøver derfor ikke være bekymret for, om nogen bliver bekendt med dine ønsker til fremtidsfuldmagt, før den skal tages i brug. 

Ændringer

Skulle der ske ændringer i dine ønsker til, hvem, der skal være din fremtidige fuldmægtig, skal du blot følge den samme procedure, for at oprette en ny. 

Har du spørgsmål til oprettelse af en fremtidsfuldmagt, kan du rette dem til undertegnede. 

Advokat Birgitte Dejgaard, www.dsadvokater.dk