De fleste af os har nok et lidt ambivalent forhold til handel på nettet.

Selvom vi lovpriser detailhandlen, så er det langt størstedelen af os, der alligevel sniger os ind og gør brug af fordelene ved at handle på nettet.

Faktisk køber vi som aldrig før på nettet. Det gælder køb af tøj, koncertbilletter og tiltagende køb af mad og dagligvarer.

Ifølge Danmarks Statistik er det ikke kun den yngre generation, der køber ind på nettet. På 10 år er andelen af ældre, der handler på nettet tredoblet.

Det er stadig de yngste, dvs. mellem de mellem 16 og 19-årige, der ligger i spidsen, men de er skarpt forfulgt af de lidt ældre generationer, herunder de mellem 60 og 74-årige.

dsadvokater-blog-nethandel-2

Selvom denne udvikling sker på bekostning af detailhandlen, så må vi se i øjnene at det er det, mange af os foretrækker fordi det er nemt og i mange tilfælde også billigere.

Hvordan er vi så stillet juridisk ved al den nethandel?

Jeg tænker, de færreste får læst de tætskrevne sider med handelsbetingelser inden der trykkes godkend køb.

Vi lukker øjnene og håber på det bedste – og det kunne måske derfor være relevant at vide lidt om, vores rettigheder som nethandlende.

For nu det er så nemt og billigt, så må der da være andre hager, som forringer vores rettigheder.

Rent faktisk forholder det sig omvendt.

Nethandel contra detailhandel

Vi har et retssystem, som passer på os forbrugere og vores letsindige transaktioner.

Et forbrugerkøb er der tale om, når den erhvervsdrivende handler indenfor sit erhverv med en privatperson, der handler udenfor sit erhverv.

Forbrugeren er i det hele taget godt beskyttet efter den gældende forbrugeraftalelov, men især når det gælder ”fjernsalg” – dvs. salg på nettet.

Fortrydelsesret

Mange af os går rundt og tror, at vi altid har krav på at få pengene tilbage, hvis vi opdager, at de sko vi købte i butikken alligevel ikke passer eller falder i vores smag.

Sådan er det ikke.

Det er korrekt, at mange butikker tilbyder en bytteservice, men hvis butikken ikke udviser denne service, så er det bare ærgerligt.

Ved køb på nettet, derimod, følger det af forbrugeraftaleloven, at der er en 14 dages fortrydelsesret, som ved købe af varer gælder fra den dag, man får varen i sin fysiske besiddelse.  Derefter er der yderligere 14 dage til at tilbagesende varen i stort set samme stand(det kan ikke kræves, at den tilbagesendes i originalemballagen, da vurdering af varen ofte forudsætter, at man har prøvet den).

Levering

Ofte skriver sælgeren på nettet, at der leveres inden f.eks. 4-7 dage – og så er det det, der gælder. Hvis der ikke er lovet noget om leveringstiden, skal varen leveres uden unødig forsinkelse og inden 30 dage.

Oplysningspligt

Ved salg til en forbruger på nettet har sælgeren pligt til at komme med alle relevante oplysninger om sig selv, den samlede pris ved køb af varen, fortrydelsesretten, funktionaliteten, holdbarhed og meget mere – gør han ikke det, fortaber han sine rettigheder overfor forbrugeren.

Forbud mod uanmodet henvendelse/negativ aftalebinding

Som udgangspunkt, skal vi som forbrugere ikke påduttes alverdens unødvendige varer.

Hvis en erhvervsdrivende f.eks. sender os en vare og skriver, at hvis vi ikke reagerer, så er der indgået en aftale – kan varen betragtes som en gave.

Ligesom det ikke er tilladt at forsøge at sælge alt muligt til os pr. telefonsalg.

Desværre er der undtagelser, som bla. gør det lovligt f.eks. at sælge bøger, blade, forsikringer.

Brug af dankort på nettet

Men hvad så med betalingen, er der da ikke stor risiko for at kortet bliver misbrugt, når man bruger det ved nethandel?

Faktisk er hovedreglen, at kortudstederen(banken) hæfter for tab som følge af uberettiget brug af vores kreditkort.

Selvfølgelig skal man være forsigtig og ikke opbevare dankort og pinkode sammen og man skal give banken besked, så snart man opdager et misbrug, ellers gælder der en selvrisiko og i visse tilfælde er der slet ingen dækning.

Der til kommer, at man har krav på at få et beløb betalt med kreditkort ved køb på nettet tilbageført, hvis varen ikke leveres, forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret eller hvis sælgeren hæver et større beløb end aftalt.

Markedsføring

Endelig skal det også lige nævnes, at vi har en forbrugerombudsmand, der holder øje med de erhvervsdrivendes ihærdige forsøg på at lokke os til at købe mere, og har mulighed for at give bøder, såfremt lovgivningen overtrædes.

Hvis du vil være nogenlunde sikker på, at den du handler med på nettet overholder gældende regler om teknolog og god markedsføringsskik på nettet skal du holde øje med om hjemmesiden er udstyret med

Selvom det må konkluderes, at vi ikke behøver være bekymrede for vores køb på nettet, må vi håbe, at den detailhandel, vi trods alt elsker med det halve hjerte, ikke dør helt ud.