Birgitte Dejgaard

Advokat, konfliktmægler og familieterapeut

25 års erfaring

– som skilsmisserådgiver og familieterapeut.

Jeg kan hjælpe dig med at få overblik over og styr på hele situationen omkring skilsmissen. 
Gennem mere end 25 år har jeg arbejdet intensivt med alle skilsmissens aspekter , som advokat, jurist og familieterapeut i Statsforvaltningen og som underviser og skilsmisserådgiver i Center for familieudvikling. 

Det afgørende brændstof for mit store engagement er, at børn fortjener bedre skilsmisser! 
Skilsmissen rammer halvdelen af ægtepar og dermed en tredjedel af børn i Danmark. Det store antal af skilsmisser gør ikke sorgen og krisen mindre for den enkelte. Det er en kæmpe livsomvæltning for såvel forældre som børn – og hvis der ikke bliver taget godt hånd om krisen og sorgen, så bliver de juridiske aftaler ofte indgået på det forkerte grundlag og børnene kommer til at betale prisen. 

Jeg vil gerne give dig den nødvendige hjælp, der gør, at I alle kommer godt gennem skilsmissen. 

Skilsmisse i børnehøjde 

Alle skal igennem skilsmissen – også børnene.

Gennem de sidste 12 år har jeg samlet skilsmissebørn i grupper, hvor de får hjælp og støtte til håndtere skilsmissens udfordringer for dem. Ved her at lytte til børnenes åbenhjertige fortællinger, har jeg opnået et unikt indblik i, hvordan skilsmissen opleves fra børnehøjde. 

Jeg kender også til skilsmissens mange aspekter fra mit eget liv, da jeg i 2007 blev skilt. Mine egne børn var dengang 8 og 10 år gamle. 

Min baggrund

 • Cand. Jur., Århus Universitet, 1991
 • Advokatfuldmægtig og advokat i Aalborg fra 1991-1996
 • Møderet for Landsret i 1994
 • Ansat i Statsforvaltningens familieretlige afdeling, 1997- 2014
 • Mediator, 2001
 • Diplomuddannet Systemisk/Narrativ Familieterapeut, 2006
 • Leder af grupper for skilsmissebørn i Vejle, Aabenraa, København og Århus siden 2004
 • Leder af grupper for nyskilte forældre”Skilsmisseskolen” i Statsforvaltningen 2010
 • Medlem af redaktionsgruppen i morogfarskalskilles.dk, et samarbejde mellem Ankestyrelsens Familieretsafdeling og Statsforvaltningen fra 2010-2014 

 • Medvirker som ekspert på Social- og Indenrigsministeriet: www.børnimidten.dk
 • Underviser og projektmedarbejder i Center for Familieudvikling fra 2014-2016.
 • Certificeret KIFF-Leder (Kurser i fælles forældreansvar), 2014
 • Certificeret PREP-Leder( Parforholdskursus – Prevention relationship enhancement program), 2015
 • Underviser i Center for Familieudviklings uddannelse af børnegruppeledere, 2015-2016
 • Medarbejdende i Projekt Konflikthåndtering som forebyggelse, når forældre skilles
 • Tilknyttet Family Support som kompetenceperson i forhold til support og specialviden indenfor skilsmisseproblematikker fra 2014
 • Selvstændig advokat fra 2016
 • 
Frivillig mægler i KFUM´s sociale arbejde fra 2016-2018
 • Supervisor – uddannet ved DISPUK, 2017
 • Gennemført Kræftens Bekæmpelses Sorggruppelederkursus, 2017
 • Lektor i erhvervsret på Campus Vejle fra 2017
 • Gennemført pædagogikum på Syddansk Universitet, 2020.

Børn

Vi tænker måske, at børnene helt naturligt får snakket med hinanden om skilsmissen og at der måske også i skolen bliver taget hånd om barnets situation. 
Sådan forholder det sig ikke!

Rådgivning

Når beslutningen om skilsmissen er truffet kan det hele synes uoverskueligt. Hvordan gribes det hele an?
Jeg rådgiver og hjælper i alle faser af en skilsmisse.

Testamente

Hvordan skal dine efterladenskaber fordeles den dag du er gået bort? Læs mere om testamente og fremtidsfuldmagter her.

Det mener forældre jeg har hjulpet

Jeg havde efter min skilsmisse ikke haft kontakt med min datter gennem 6 måneder. Jeg kontaktede Birgitte Dejgaard, og min datter og jeg startede i et terapiforløb, som efter kort tid gjorde, at vi begyndte at se hinanden igen.

Fraskilt far, 49 år

Det er ikke skilsmissen som sådan, der gør, at nogle børn klarer sig dårligere end andre børn. Det, der er afgørende for, hvordan børnene kommer videre er, hvordan I som forældre håndterer bruddet!

Udsnit fra bogenHjælp dit barn gennem skilsmissen

Jeg fik hjælp til at tage nogle nødvendige beslutninger og fik også grundig og meget konkret økonomisk og juridisk rådgivning i forhold til alt det økonomiske.

Fraskilt far, 51 år

Klumme – indlæg der handler om familieret

Flytning til Brabrand

Flytning til Brabrand

13. JANUAR 2021 AF PETER FROM JACOBSEN Børn fortjener bedre skilsmisser! Det er udgangspunktet for advokat Birgitte Dejgaard, som gennem mange år har specialiseret sig i at hjælpe familier gennem skilsmisser. Hun er netop flyttet til Brabrand med sin familie og håber...

Barnets ret til to forældre – en ny praksis på vej?

Barnets ret til to forældre – en ny praksis på vej?

Barnets ret til to forældre – en ny praksis på vej? Det familieretlige område har gennem de seneste år gennemgået en større udvikling.Lovgivningsmæssigt, har vi fået regler, der i stigende grad lægger op til, at barnet har ret til begge sine forældre. Der er blevet...