Efter 1. april, er det fra politisk side besluttet, at man ikke skal kunne forhaste sig med at blive skilt, i hvert fald ikke, hvis man har børn under 18 år.

Som en modpol til muligheden for straksskilsmisse, der blev vedtaget i 2013, indføres der nu en stopklods for, at man kan blive skilt med det samme.

Nogle tror åbenbart stadig, at beslutningen om at blive skilt er lige så nem som at trykke på knappen på Statsforvaltningens hjemmeside.

Os, der har prøvet det, og som beskæftiger os med skilsmissen, ved godt, at beslutningen om skilsmisse er en lang og tung proces, som for de fleste tager år.

Om en yderligere ”refleksionsperiode” skal kunne ændre den beslutning, man er nået frem til, NÅR man trykker på knappen, det kan jeg have mine tvivl om.

Men her følger en kort redegørelse for, hvad de nye regler indebærer.

Familieretshuset

Statsforvaltningen nedlægges og efter 1. april er det Familieretshuset, man skal henvende sig til, i forbindelse med separation og skilsmisse.

Den helt store nyhed i forhold til skilsmissesystemet,  er den omtalte refleksionsperiode.

Dvs., at hvis man har børn under 18 år og ønsker direkte skilsmisse, så er der 3 betingelser for at opnå bevilling til skilsmisse.

Man skal:

  1. Gennemgå en 3 måneders refleksionsperiode,
  2. Gennemgå et digitalt rådgivningsforløb (SES/Samarbejde efter skilsmisse) indenfor 4 måneder og
  3. Anmode om at ansøgningen om skilsmisse genbekræftes

Det digitale rådgivningsforløb (SES)

Det digitale rådgivningsforløb er obligatorisk og hensigten er, at man som forældre skal opnå en forståelse for børnenes reaktioner på skilsmissen og man skal klædes på til det gode samarbejde omkring børnene.

Rådgivningsforløbet SKAL gennemføres før anmodningen om skilsmisse kan genbekræftes.

Ud over at gennemføre det digitale, obligatoriske rådgivningsforløb, tilbydes der en frivillig rådgivnings-/afklaringssamtale.

Uændret

Uden krav om refleksion, SES og genbekræftelse kan der fortsat søges:

1. Separation og efterfølgende skilsmisse (efter 6 måneder)

2. Direkte skilsmisse pga. utroskab, vold, seksuelle krænkelser eller børnebortførelse.

3. Direkte skilsmisse, hvis man ikke har børn under 18 år og man er enige om det.

Lad os håbe,

at det nye system kommer til at gøre noget godt for børnene.

Ikke fordi, jeg tror, at færre vil blive skilt, men måske fordi flere får viden om og redskaber til at hjælpe børnene godt igennem skilsmissen.

Birgitte Dejgaard, Advokat(L)