Ægtefælleloven

Der blev i 2013 skabt mulighed for at opnå direkte skilsmisse, hvis begge parter ønsker det, hvilket en stor del gør brug af – ligesom den praktiske del er gjort nemmere, med adgangen til at opnå skilsmisse ved enkle klik på Statsforvaltningens hjemmeside. 

1/1 2018 træder der en ny lov i kraft indenfor det område, der regulerer forholdet under og efter ægteskabet. 

Loven kaldes også for Ægtefælleloven.  

Hovedformålet er, at gøre lovgivningen mere nutidig og tilgængelig for andet end jurister. 

Det er fortsat hovedreglen, at en af retsvirkningerne af ægteskabet er at man opnår et økonomisk fællesskab, der skal deles ved skilsmisse/død. 

Der er dog indført en række muligheder for at indrette sig så man kan undtage en del af sin formue fra deling ved oprettelse af særeje. 

Dette kan ske ved en brøkdel af sin formue her fra, en bestemt sum eller bestemt genstand eller for fremtidige erhvervelser. Man kan gøre et særeje tidsbegrænset eller kun gældende for den længstlevende. 

Der er stadig mulighed for at aftale fuldstændigt særeje eller særeje, der kun skal gælde ved skilsmisse. 

Som noget nyt, kan der nu ved ægtepagt bestemmes, hvor en bestemt gældspost skal opføres. 

Disse særlige bestemmelser om ægtefællers deling af formue kræver fortsat oprettelse af ægtepagt. 

Gaver mellem ægtefæller kræver derimod ikke længere oprettelse af ægtepagt. 

Ud over disse regler gælder lovgivningen i store træk uændret. 

Det vil sige, at der med selve ægteskabet fortsat er forbundet nogle særlige retsvirkninger, bla. i forhold til gensidig forsørgelsespligt og arveret.