Skilsmissen trækker ringe i vandet

I dag bliver mere end halvdelen af os skilt.

1/3 af danske børn har skilte forældre.

Men! Det store antal gør det ikke lettere for de implicerede. Skilsmissen medfører sorg og krise for både børn og voksne.

Dertil kommer alle dem, der står på sidelinjen.

Hvordan skal man forholde sig, når ens nærmeste bliver skilt?

Af frygt for at gøre det forkerte gør nogle ingenting – andre gør for meget og kommer med sin ”hjælpeiver” til at bære ved til det bål, der i forvejen brænder lystigt mellem det skilte par.

En sorgproces

Den sorgproces, som følger med efter skilsmissen er tung at komme igennem, men den er nødvendig for, at man før eller siden kommer ovenpå igen.

Når man ikke selv er direkte ramt af skilsmissen, gennemgår man ikke den proces og det kan være svært at følge med og forstå, hvordan ens datter, der for et par måneder siden erklærede sin eks. som psykopat, nu er villig til at lade børnene tage med ham på 14 dage sommerferie til Mallorca.

Måske fristes man i den situation til at udtrykke sin undren, verbalt eller nonverbalt og det kan godt være, at det umiddelbart giver god respons, diskret at minde sin datter om de mange kvaler, der er gået forud. Men det virker ikke fremmende for den helingsproces datteren gennemgår og slet ikke den nødvendige relation til den anden forælder, der er under opbygning.

Børn har antenner

Skilsmissebørnene fornemmer alt, hvad der er på spil i de voksnes verden.

Hvordan er stemningen? Hvad bliver der sagt? Hvordan lægges trygget i det, der bliver sagt?

Så ikke alene kan man komme til at bremse den naturlige sorgbearbejdning, der bringer skilte forældre tilbage til en fornuftig relation til hinanden, man kan også komme til at besværliggøre børnenes gode og nødvendige relation til begge forældre.

80:20

80 % af skilsmissebørn kommer godt videre efter fars og mors skilsmisse – dvs. Langt de fleste. Men der er stadig en stor del, der ikke gør.
Hvad er det så der gør forskellen?

Det er afgørende for børnene at forældrenes skænderier hører op og det er afgørende, at der er et netværk omkring børnene, der kan støtte op i en tid, hvor forældrene selv er for påvirkede af sorg og krise til at give dem den ekstra omsorg, de har brug for.

Der er mange stressende faktorer forbundet med skilsmissen for børnene.

Indgribende og grundlæggende tab i et barns liv samtidig med at barnet skal forholde sig til en helt ny tilværelse bestående af nye hjem, nye relationer, nye omgivelser….

Skilsmissen er også for børnene en sorg, som mange kommer til at gå alene med.

Det gør de fordi de ikke selv kommer og beder om hjælp, men forsøger at samarbejde og gøre deres for, at situationen mellem mor og far ikke forværres.
Børn har brug for hjælp og støtte i sorgen og de har brug for at kunne holde fri fra alt det, den nye hverdag fører med sig.

En konfliktfri zone

Det er her man som pårørende kan komme til at gøre en forskel.
Ved at tilbyde et fristed, hvor børnene kan snakke om det der er svært, uden at skulle tage hensyn til mor eller far, eller de kan lade være kan man være med til at udgøre lige netop den stødpude børnene har brug for. Det, der skal til for at skilsmissen ikke, for ikke bliver en ubearbejdet sorg eller krise, der sætter sig spor for altid.

Ved at tilbyde det fristed for skilsmissebørnene, har man givet den direkte berørte af skilsmissen tid og plads til sorgbearbejdning samtidig med, at man kan give lige nøjagtigt det børnene har brug for – et åndehul, hvor de ikke skal tage hensyn til den situation mor og far er havnet i.

August 2017