Når vi danner par, gifter os og får børn – giver de fleste af os slip på det beskyttelsesværn vi har haft omkring de inderste følelser. Vi giver os hen til et andet menneske og gør det fordi vi tror og forventer, at denne kærlighed vil vare evigt.

Når det så alligevel går galt og vi bliver revet fra hinanden, uanset af hvilken grund, så er hjertet ubeskyttet og de smertefulde følelser af svigt, jalousi og tab flyder i en strøm, der kan være svær at standse.
I de værste tilfælde fører de voldsomme følelser til jalousidrab, ja endda i nogle tilfælde til mord af egne børn.

I 2016 gik det i Danmark ud over syv børn.

De tragiske konsekvenser af skilsmissens svære følelser er ikke et nyt fænomen.

Euripides´ Medea, som lige nu spilles på Århus teater, er en oldgammel fortælling om Medea, der forelsker sig i Jason og de bliver nødt til at flygte fra Kolchis til Korinth i Grækenland. Medea gør op med hele sin fortid og må endda slå sin egen bror ihjel for at følge sin store kærlighed.
Medea lider dog den forfærdelige skæbne, at Jason vælger at gifte sig med kongens noget yngre datter.
Overvældet af sin skæbne vælger Medea, den hårdeste straf for Jason, nemlig at slå deres to sønner ihjel.

Når svære følelser overskygger forældrerollen

Heldigvis hører det trods alt til sjældenheder, at skilsmissen leder til så katastrofale følger.
Men hvor har jeg dog ofte, i mit arbejde, mødt tilfælde, hvor et smertefuldt brud kommer til at udspille sig gennem børnene.

”Hvis du ikke vil have mig, så skal du heller ikke ”have ret til vores fælles børn”.

Den ellers instinktive evne, der følger med det at bliver forælder, til at beskytte sine børn mod alverdens sorger, bliver overskygget af følelserne af at være blevet forrådt af den, der fik uhindret adgang til det inderste.
Det er ikke altid så åbenlyst for en selv eller omgivelserne, hvad der er på spil, som i de tilfælde hvor hævnen bliver straffet med fængsel på livstid .
Derfor er det også langt sværere at skride ind overfor det tab, nogle børn må lide, af en værdifuld relation til den ene forælder.

Lovgivning

Fra lovgivers side gøres der tiltag bl.a. i form af chikanepakke – der rummer muligheder for automatisk erstatningssamvær, kontaktbevarende samvær, mulighed for at skele til samarbejds-/samværschikane i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.
Men hvis den ene forælder virkeligt ikke i situationen formår at bakke om at børnene har kontakt med den anden forælder, så er der desværre ikke meget at stille op.

Børnenes virkelighed bliver den virkelighed de lever i og dagligt påvirkes af.

Der må i disse tilfælde skrides anderledes til værks.
Der må gøres et stykke forsoningsarbejde hos begge.

At tage imod hjælp

I nogle tilfælde er der brug for hjælp til at komme dertil, hvor man kan give så meget slip på sin bitterhed over, at det ikke gik som man drømte om. Ellers bliver det børnene, der kommer til at betale prisen.

Er du selv en del af en sådan trist historie eller er du vidne til en, så må du vove pelsen og tage imod eller pege på de muligheder, der er for hjælp.

Børnene skal ikke lide det omsorgssvigt, det er, at nægtes adgang til begge forældre.