Testamente & fremtidsfuldmagt

 

Fremtidsfuldmagten?

Du har selv mulighed for at beslutte, hvem, der skal disponere på dine vegne, den dag du evt. ikke længere selv kan ved at oprette en fremtidsfuldmagt. 

Den skal oprettes, mens du stadig er frisk, men træder først i kraft, den dag, du ikke selv er i stand til at disponere over økonomiske eller personlige forhold. 

Det kan også være relevant at gøre sig overvejelser over, hvordan dine efterladenskaber skal fordeles den dag du er gået bort. 

Mange vælger at søge en samlet rådgivning om disse forhold … kontakt for at høre nærmere. 

Der vil i samme anledning kunne rådgives om mulighederne i et testamente. 

Testamente

Vil du være sikker på, at arven efter dig bliver fordelt efter dine ønsker, kunne det være en god idé at få rådgivning omkring dit testamente.

Jeg har skrevet en klumme om netop dette emne.